Trường đại học Kinh tế quốc dân

Trường đại học Kinh tế quốc dân

Địa chỉ: Gác 2 Nhà 6, Đại học Kinh tế Quốc dân
Điện thoại: (04) 36.280.280