Trường Đại học Tài Chính - Ngân Hàng Hà Nội

Trường Đại học Tài Chính - Ngân Hàng Hà Nội

Địa chỉ: 134 - 136 - 138 - Đường Phạm Văn Đồng - Phường Xuân Đỉnh - Quận Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội
Điện thoại: 04 37931340