Viện nghiên cứu kinh tế và chính sách

Viện nghiên cứu kinh tế và chính sách

Địa chỉ: Phòng 707, nhà E4, Trường ĐH Kinh tế, ĐH Quốc gia HN - 144 Xuân Thủy , Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 84 4 3754 7506 (704)