Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ

Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ

Địa chỉ: 560 B Quang Trung - Quận Hà Đông - Hà Nội
Điện thoại: 043 382 9018